Archive for Marzec, 2009

Elastyczne formy zatrudnienia

Polski rynek pracy ulega ciągłym przemianom. W dobie dzisiejszego światowego kryzysu gospodarczego niezwykle duże znaczenie mają niespotykane wcześniej rozwiązania pomagające dostosowywać tryb i czas pracy tak, aby jak najlepiej służyły one pracodawcom i pracownikom.

Elastyczne formy zatrudnienia pozwalają pracownikowi na łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi, dając jednocześnie pracodawcy możliwość zatrudniania w firmie pracownika, który potrzebuje elastycznego grafiku pracy. W sytuacji, gdy pracodawca chce utrzymać pracownika, który potrzebuje elastyczności pracy, może zdecydować się na jedną z możliwości: wprowadzenie dzielonego etatu, zadaniowy czas pracy, telepracę, samozatrudnienie lub nieodpłatne wypożyczanie pracowników.

Wprowadzenie dzielonego etatu jest nową na polskim rynku pracy formą zatrudnienia. Daje możliwość zatrudnienia większej liczby osób na jedno stanowisko pracy. Możliwość ta jest często wykorzystywana przez pracodawców, których firma znajduje się w złej sytuacji finansowej. Pracownicy wykonują wtedy pracę w niepełnej liczbie godzin z niższym wynagrodzeniem, ale jednocześnie unikają zwolnienia. Gdy sytuacja firmy ulegnie poprawie, pracownicy wracają do poprzedniego systemu pracy. Z dzielonego stanowiska chętnie korzystają także kobiety wychowujące malutkie dzieci. Wykonują obowiązki tylko w konkretne dni tygodnia, więc mają możliwość pogodzenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi. System taki dodatkowo umożliwia zwiększoną wydajność pracy poprzez wykorzystywanie doświadczenia większej liczby osób.

Odmienną formą etatu dzielonego jest system przerywany. W takiej sytuacji pracodawca podpisuje z pracownikiem umowę na czas określony i w tym czasie może korzystać z jego pracy. Taka forma zatrudnienia zobowiązuje do zawarcia umowy o pracę i wykorzystywanie urlopu bezpłatnego lub podpisywania kolejnych umów na czas określony. System taki umożliwia pracownikowi zatrudnienie się u innego pracodawcy, pracodawca zaś ma możliwość zatrudniania pracownika na taki okres w którym jego pracy potrzebuje.

W sytuacji, gdy czas pracy pracownika zależy od liczby powierzonych mu zadań, a zapotrzebowanie na pracę jest zmienne, pracodawca może zastosować zadaniowy czas pracy. Taki rodzaj zatrudnienia nie wymaga sztywnych godzin wykonywania pracy i daje pracownikowi możliwość samodzielnego rozkładu zadań i czasu pracy. Jednocześnie ilość powierzonych pracownikowi obowiązków nie może przekraczać podstawowej normy czasu pracy tj. 40 godzin tygodniowo.

Coraz więcej polskich firm decyduje się na rozpowszechnione w Unii Europejskiej zatrudnianie pracowników w formie telepracy. Jest to forma szczególnie wygodna dla osób, które z różnorakich powodów muszą pozostać w domu. Daje pracownikowi możliwość samodzielnej organizacji czasu pracy. Telepraca może być wykonywana wszędzie tam, gdzie pracownik za pomocą komunikacji elektronicznej ma możliwość stałego kontaktu z pracodawcą. Podstawową korzyścią płynącą z takiej formy zatrudnienia jest dla pracodawcy możliwość ograniczenia kosztów stanowiska pracy, a także możliwość utrzymania wartościowych pracowników, którzy potrzebują elastycznego czasu pracy. Telepraca zatem to także doskonałe rozwiązanie dla pracowników zamieszkujących odległe od aglomeracji miejskich tereny.

Inną formą elastycznego świadczenia pracy, najbardziej w Polsce rozpowszechnioną, jest samozatrudnienie. W jego ramach najczęściej wykonywane są najprostsze lub przeciwnie – najtrudniejsze i wysoko specjalistyczne zadania. Pracownikowi takiemu wydzielone są konkretne zadania, pracuje na własny rachunek i ponosi za wykonaną pracę całość odpowiedzialności.

Obecnie obserwujemy coraz bardziej zmieniający się model pracy przedsiębiorstw, a co za tym idzie, zmienia się także pojęcie personelu. Więcej firm decyduje się powierzać swoje najważniejsze projekty pracownikom z zewnątrz, często stosując przy tym nieodpłatne wypożyczanie pracowników. Firmy oddają swoich pracowników do dyspozycji innych pracodawców, najczęściej robią to bezpłatnie w ramach porozumienia lub współpracy między przedsiębiorstwami. W takiej sytuacji firmy zawierają umowę między sobą, natomiast sytuacja pracownika nie ulega zmianie.

W czasach, gdy pracodawców często nie stać na zatrudnianie wykwalifikowanych specjalistów, a pracownikom coraz trudniej jest znaleźć pracę, rozwój elastycznych form zatrudnienia zdaje się być najlepszym rozwiązaniem. Daje to możliwość dostosowania liczby pracowników oraz czasu pracy do aktualnego zapotrzebowania przedsiębiorstwa, jego kondycji finansowej, a także sytuacji gospodarczej kraju. Takie rozwiązanie nie tylko pomaga unikać zwalniania pracowników i chroni firmy przed zmniejszeniem zysków, ale pomaga także zmniejszać stopę bezrobocia.

Agnieszka Cichoń

, , , ,

2 komentarzy


Złote rady dla piszących list motywacyjny

Dobry list motywacyjny, obok CV, ma za zadanie przekonać pracodawcę, że jesteś idealnym, a właściwie – jedynym możliwym kandydatem na stanowisko, na które aplikujesz. Dlatego też powinien zwrócić na siebie uwagę i odpowiedzieć zarówno na pytanie o twoją motywację, jak i o korzyści, które odniesie firma, zatrudniając właśnie ciebie.

Jedna oferta pracy – jeden list

Nie ma nic gorszego niż wysyłać ten sam list do różnych firm. Podstawową zasadą jest, że każdy list piszemy dokładnie pod konkretne stanowisko w konkretnej firmie, na które właśnie aplikujemy. Odbiorca listu szybko zauważy, czy jest on powielanym wielokrotnie szablonem, czy też został skierowany właśnie do niego. Potraktuj więc poważnie osobę, która będzie adresatem listu.

Tytułem wstępu

Na początku listu musisz umieścić informację, w jakim celu piszesz. Tam właśnie trzeba umieścić nazwę stanowiska i ewentualnie, jeśli uznasz to za potrzebne, miejsce w którym znalazłeś ogłoszenie o pracy (portal pracy, gazeta etc.).

Uzasadnij swoją motywację

List motywacyjny, jak sama nazwa wskazuje, powinien przede wszystkim informować adresata o twojej motywacji. Musisz tu napisać, dlaczego aplikujesz na dane stanowisko i dlaczego interesuje cię tego typu praca – uzasadniając to zarówno swoimi zainteresowaniami, jak i planami dotyczącymi przyszłej kariery zawodowej. Możesz również wspomnieć o tym, dlaczego dana firma wydaje ci się najlepszym miejscem na rozpoczęcie lub kontynuowanie kariery zawodowej.

Uzasadnij swoją wyjątkowość

Dlaczego powinni wybrać właśnie ciebie? Szczerze napisz, czemu firma miałaby z tego wyboru największy pożytek. Uzasadnij to swoim doświadczeniem i kwalifikacjami – wskaż, które z nich będą przydatne przy wypełnianiu obowiązków na nowym stanowisku. Bądź logiczny i unikaj zarówno przechwalania się, jak i fałszywej skromności. Po przeczytaniu listu pracodawca lub rekruter powinien uznać, że znasz swoją wartość i będziesz dla firmy cennym nabytkiem. Pisz więc jak równoprawny partner, nie jak uniżony petent.

Nie klep formułek

Nikt nie lubi czytać listów motywacyjnych, które brzmią jak zestaw formułek z kiepskiego poradnika. Pisz listy swoim własnym, niepowtarzalnym stylem, nawet jeśli odbiega on od „typowego”. Staraj się pisać żywym językiem, bezpośrednio i z przekonaniem. Nie używaj zbyt formalnych, suchych zwrotów. Dodaj do swojego listu trochę emocji (jednak z umiarem, tak żeby list pozostał profesjonalny). Pracodawca albo rekruter zwróci uwagę na listy, które mają w sobie „to coś” – nutkę indywidualizmu, a przede wszystkim – widać w nich entuzjazm. Taki list utwierdzi też czytającego w przekonaniu, że jesteś osobą nietuzinkową i kreatywną, co szczególnie ważne w przypadku starania się o stanowiska, które takich cech wymagają. Nie muszę chyba dodawać, że są to zazwyczaj te lepiej płatne i bardziej prestiżowe oferty pracy.

Zadbaj o formę

Co prawda treść listu jest najważniejsza, ale to forma decyduje o pierwszym wrażeniu. List powinien zawierać nagłówek z miastem i datą w prawym górnym rogu. W lewym górnym rogu jest miejsce na twoje nazwisko i adres. Możesz także dodać adresata – firmę lub nawet konkretną osobę, jeśli znasz jej nazwisko. Zazwyczaj umieszcza się go zaraz pod datą i miastem, po prawej stronie, zachowując linię odstępu. Poniżej, w centralnej części strony, możesz umieścić wyróżniony nagłówek zatytułowany po prostu „List motywacyjny”. List podziel na akapity. Nie zapomnij także o podpisie pod listem – jeśli dokument jest drukowany, podpisz się dodatkowo ręcznie. W celu przyjrzenia się różnym możliwościom graficznego rozplanowania listu motywacyjnego, poszukaj w internecie wzorów, które to przedstawiają. Jeśli nie znasz płci adresata, używaj  zwrotu „Szanowni Państwo”, jeśli znasz płeć – „Szanowna Pani” lub „Szanowny Panie”. Jeżeli nie czujesz się mistrzem ortografii, koniecznie skorzystaj z komputerowego słownika przed wysłaniem lub wydrukowaniem listu.

Podsumowując, list motywacyjny ma za zadanie sprawić, że zostaniesz zauważony i przejdziesz do następnego etapu rekrutacji, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna. A to już zupełnie inna bajka i kolejne wyzwanie.

Agnieszka Wiącek

, , , ,

Brak komentarzy


Praca dla absolwenta bez doświadczenia

Kończysz studia i zastanawiasz się co dalej? Koledzy już dawno zaliczyli staże, praktyki i od kilku lat pracują, ty w tym czasie oddawałeś się beztroskiemu studenckiemu życiu i ni stąd, ni zowąd obudziłeś się z przysłowiową ręką w nocniku? Nic straconego! Skorzystaj z kilku praktycznych rad starych „karierowiczów”.

Zrób coś ciekawego

Chcesz szybko i w przyjemny sposób zbudować niebanalne CV? Wyjedź w podróż dookoła świata lub zorganizuj amatorski festiwal sztuki studenckiej. W ten sposób zaprezentujesz się przyszłemu pracodawcy jako osoba kreatywna i niebanalna. I nie będziesz już musiał odbywać wielomiesięcznych staży, żeby wypełnić swój życiorys atrakcyjnymi wpisami.

Weź udział w targach pracy

Targi pracy to doskonała okazja, żeby sprawdzić, które firmy właśnie prowadzą rekrutacje i poznać ich przedstawicieli. Zrób listę wszystkich targów pracy w swojej okolicy w najbliższych miesiącach. Prawie wszystkie większe uniwersytety je organizują. Nawiązuj kontakty z osobami odpowiedzialnymi za rekrutację i właśnie do nich wysyłaj CV, powołując się na zawartą na targach znajomość.

Zgłoś się do konkursu i wygraj staż

Duże i znane firmy często organizują konkursy, w których nagrodą jest staż. Wiele osób kojarzy pewnie popularny „Grasz o staż”, ale jest też sporo innych konkursów i wydarzeń branżowych, w ramach których firmy również poszukują stażystów. Taki staż jest zazwyczaj prestiżowy, a uczestnictwo w nim daje szansę na kontynuowanie zatrudnienia w tej samej firmie lub w podobnej z branży.

Szukaj rekrutacji prowadzonych przez duże firmy

Duże firmy często rekrutują masowo, na przykład przy okazji otwarcia nowego oddziału w danym mieście. Zwykle oferują wiele miejsc pracy do obsadzenia, co zwiększa szansę na zdobycie posady. W takich firmach spotkasz się zapewne z profesjonalnymi rekruterami, którzy ocenią cię bezstronnie. Sama rekrutacja, często wieloetapowa, jest szansą na zdobycie nowych, cennych doświadczeń. Ponadto otrzymanie nawet najniższego stanowiska w prestiżowej firmie może stać się wstępem do błyskotliwej kariery w danej branży i cennym punktem w CV.

Zareklamuj się w internecie

Portale pracy, a także agencje pośrednictwa pracy, dają ci możliwość zostawienia na ich stronach swojego CV. Skorzystaj z tego! Załóż konto również na portalach networkingowych, takich jak np. goldenline.pl, i staraj się w profilu podać jak najwięcej informacji o swoim doświadczeniu i zainteresowaniach. Te wszystkie działania są twoją własną reklamą w sieci.

Pomyśl o założeniu własnej firmy

Jeśli masz dobry pomysł, nie czekaj w nieskończoność. Skorzystaj z dostępnych możliwości – możesz otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy, z rozmaitych funduszy UE czy też nawiązać współpracę z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości. Może to właśnie droga dla ciebie?

I ostatnia, najważniejsza rada – nie słuchaj rad malkontentów, którzy sądzą, że pracę w Polsce można znaleźć tylko przez znajomości. Być może jest to prawdą w ich przypadku, ale nie w twoim! Życzymy ci dużo wytrwałości i pozytywnej energii. Rozwijanie kariery, tak jak pielęgnowanie ogrodu, potrzebuje czasu – ale jeśli nie będziesz robił nic, czas i tak minie. Zatem do dzieła!

Agnieszka Wiącek

, , ,

Brak komentarzySetPageWidth