Archive for Październik, 2009

Jak zaplanować szukanie pracy?

Szukanie pracy trzeba podzielić na kilka etapów. Najpierw należy znaleźć odpowiednią ofertę pracy, wysłać do odpowiedniej osoby CV, oraz zgodnie ze stanowiskiem skomponować list motywacyjny. Druga część to rozmowa kwalifikacyjna , na której kandydat musi zaprezentować własną osobę i przekonać pracodawcę, że jest najlepszą osobą do zatrudnienia, bo przecież nie jest jedyny na stanowisko.

Od autoprezentacji i umiejętności zdobytych podczas stażu zawodowego będzie zależeć, czy kandydat podpisze umowę z pracodawcą. Śmiało więc można stwierdzić, że rekrutacja to sztuka, której trzeba się nauczyć, bo najmniejszy błąd może zaważyć na utracie szansy zatrudnienia.

Spośród setek aplikacji rekruterzy wybiorą około piętnastu najlepszych i już tutaj warto zwrócić uwagę na to, ile może pomóc dobrze napisane CV i list motywacyjny. To od niego przecież zależy, czy kandydat zostanie zaproszony na rozmowę rekrutacyjną. Żeby przejść tą trudną drogę, trzeba się trochę napracować. Każdy krok musi być przemyślany i do każdej rozmowy kwalifikacyjnej trzeba się dobrze przygotować.

Trzeba mieć na uwadze, że rekrutacja to selekcja najlepszych, więc warto zastanowić się nad zdobytym doświadczeniem i umiejętnościami. Trzeba dobrze przemyśleć, o jakich cechach należy powiedzieć podczas rozmowy kwalifikacyjnej, żeby zostać zauważonym. Prócz merytorycznego przygotowania do rekrutacji, warto zadbać też o wiedzę praktyczną. Coraz częściej na rozmowach kwalifikacyjnych przeprowadzane są testy z różnych dziedzin, a także rozmowa w języku obcym.

Rekrutacja nie musi być stresującym przeżyciem, jeśli tylko dobrze kandydat się do niej przygotuje. Odpowiednie techniki relaksacyjne i dobre przygotowanie, powinny uczynić rozmowę kwalifikacyjną formalną rozmową, a nie stresującym przeżyciem.

, , , ,

Brak komentarzy


Najłatwiej, ale czy najskuteczniej?

Szukać pracy? Najłatwiej w internecie, jednak podczas poszukiwań trzeba zwrócić uwagę na kilka kwestii.

Jeśli przeglądamy portale, w których zamieszczane są oferty pracy, musimy najpierw obrać sobie cel, czyli zastanowić się nad tym, jaką pracą chcemy wykonywać, w jakim wymiarze godzin i w jakim mieście, żeby dojazd nie był dla nas kłopotliwy.

Jeśli nie mamy określonego jeszcze celu, to warto zapisać sobie wszystkie stanowiska, na których czulibyśmy się dobrze. Po takiej analizie, możemy śmiało przystąpić do szukania tej najlepszej oferty pracy. Niemal już wszystkie popularne serwisy z pracą posiadają ułatwione wyszukiwanie ogłoszeń w określonym województwie, a nawet mieście.

Jeśli wiemy, w jakim rejonie chcemy podjąć pracę, zawężamy poszukiwania do konkretnych zawodów lub branży, w której chcemy pracować. Wykonanie tych kroków to już połowa sukcesu. Teraz trzeba znaleźć oferty pracy, które nam najbardziej odpowiadają. Każde ogłoszenie należy dokładnie przeczytać, bowiem pracodawca określa jasne wymagania co do przyszłego pracownika.

Na co więc powinniśmy zwrócić uwagę? Przede wszystkim na wymagania, jakie stawia przed nami pracodawca. Często kwalifikacje i umiejętności mogą być ograniczeniem do aplikowania na dane stanowisko. Są to: nieznajomość języka obcego lub brak prawa jazdy. Jednak jeśli wszelkie wymagania są przez nas spełnione, warto sprawdzić, kim jest pracodawca i zaznajomić się ze specyfiką firmy.

Jeśli jego obraz nie budzi podejrzeń, pozostaje nam wysłać CV i list motywacyjny i czekać na odpowiedź ze strony pracodawcy.

Powodzenia!

, , , , ,

Brak komentarzy


Doradztwo personalne – komisja równych szans

W każdej większej firmie są już zatrudniani specjaliści do spraw rekrutacji lub firma korzysta z doradztwa personalnego. Zazwyczaj są to osoby po skończonych studiach na kierunku psychologia z odpowiednimi predyspozycjami do rekrutowania pracowników. Ich zadaniem jest wyłapanie „perełek”, bądź tego jednego, najlepszego spośród dziesiątek kandydatów.

Dzięki specjalistom zajmującym się rekrutacjami, firmy poszukujące pracowników mają pewność, że osoba przyjęta na nowe stanowisko będzie kompetentnym i odpowiedzialnym pracownikiem. Taka usługa nie jest droga, a przynosi wymierne korzyści. Pracodawca płaci za usługę – zyskuje pracownika, który okazuje się być najlepszym w swoim fachu. Jeśli jest najlepszy to znaczy, że firma na nim zarabia.

Z istnienia takiej usługi, jak doradztwo personalne, szczególnie powinni cieszyć się kandydaci starający się o pracę, bowiem nie tylko od doświadczenia, ale też od rozmowy kwalifikacyjnej zależy, czy obejmie dane stanowisko. Dlatego rozmowę kwalifikacyjną powinno się traktować jak egzamin. Tu trzeba przygotować się nie tylko z dziedziny, która kojarzy się z przyszłym stanowiskiem, ale trzeba być również przygotowanym na pytania psychologiczne, nie raz odbiegające od rzeczywistych spraw związanych z przyszłą pracą.

Doradztwo personalne to swoista „komisja równych szans”, tutaj mierzą się najlepsi, i wygrywa ten, który najlepiej zaprezentuje swoje umiejętności. Doradztwo personalne ma za zadanie pomóc obu stronom – zarówno firmom, jak i kandydatom. Pracodawca ma ułatwione zadanie, by przebrnąć przez żmudny proces rekrutacji, gdzie kandydatów zdarza się nawet kilkaset. Kandydaci mogą być pewni, że mają z szansę z innymi, a to czy dostanś pracę zależy tylko od ich autoprezentacji i zdobytych umiejętności.

, , , , ,

Brak komentarzy


Dyskryminacja w miejscu pracy

Choć zagadnienie dyskryminacji w miejscu pracy jest równie stare jak historia ludzkości, pozostaje problemem, którego rozwiązanie leży poza zasięgiem wszelkich instytucji. Istnieją jednak mechanizmy prawne, które pozwalają bronić się przed skutkami dyskryminacji i walczyć ze stosującymi ją ludźmi.

Czym jest dyskryminacja

Dyskryminacja jest to nielegalne wyłączenie lub preferowanie człowieka lub grupy ludzi, dokonywane według określonego kryterium. Można zetknąć się z dyskryminacją ze względu na płeć, stan cywilny, ciążę, orientację seksualną, niepełnosprawność, rasę, kolor skóry, podłoże etniczne, narodowość, wyznanie lub wiek. Dyskryminacją nie jest natomiast tzw. dyskryminacja pozytywna, czyli nadawanie specjalnych przywilejów grupom, które wcześniej były dyskryminowane, np. kobietom, uchodźcom czy upośledzonym. Nie jest nią także nierówne traktowanie uzasadnione charakterem pracy, np. zatrudnianie przede wszystkim Azjatów w azjatyckich restauracjach.

Rodzaje dyskryminacji

Wyróżniamy dyskryminację bezpośrednią, pośrednią i nękanie. Dyskryminacja bezpośrednia ma miejsce, gdy pracownik jest traktowany gorzej ze względu na jedno z wymienionych wyżej kryteriów, w efekcie czego np. dostaje niższą pensję, odmawia się mu awansu czy zmusza do podpisywania niekorzystnych zobowiązań.

Termin „dyskryminacja pośrednia” odnosi się natomiast do całej grupy, przykładowo rasowej lub wyznaniowej, względem której regulamin miejsca pracy przewiduje gorsze warunki zatrudnienia.

Jeśli osoba lub grupa jest dyskryminowana ze względu na więcej niż jedno kryterium (np. w przypadku kobiety-Azjatki w ciąży), mówimy o dyskryminacji wielokrotnej.

O nękaniu mówimy, gdy zatrudniona osoba spotyka się z obraźliwymi wypowiedziami na jej temat, jest poddana działaniom mającym na celu znęcanie psychiczne, a także jest zmuszana do wejścia w kontakt fizyczny wbrew jej woli. Jeśli nękanie ma miejsce dłużej niż sześć miesięcy, jest nazywana mobbingiem. Mobbing może przejawiać się np. w pomawianiu osoby, podnoszeniu na nią głosu, powierzaniu jej bezsensownych lub zbyt wyczerpujących prac czy stosowaniu pogróżek.

Jak zapobiec dyskryminacji

Mimo że w Konstytucji RP istnieje zapis zakazujący dyskryminowania, to nie istnieją odwołujące się do niego przepisy wykonawcze, przez co ofiary nie mogą dochodzić swoich praw. Konieczność równego traktowania określają natomiast dyrektywy Unii Europejskiej: o równości przy zatrudnianiu i w pracy z 2000 r., równości ras i wyznań z 2002 r., a także dyrektywa dotycząca równości kobiet i mężczyzn z 2004 r. W Polsce jednak przepisy te nie zostały do końca wdrożone. W maju nasz kraj został pozwany przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewystarczającą liczbę przepisów związanych z dyskryminacją. W jej zapobieganiu pomaga jednak Państwowa Inspekcja Pracy, która może prowadzić kontrole w przedsiębiorstwach.

Jak się bronić

Państwowa Inspekcja Pracy rozpatruje także skargi dyskryminowanych pracowników i w razie potrzeby podejmuje odpowiednie kroki prawne, zapewniając ofiarom anonimowość. Również związki zawodowe, istniejące w danym zakładzie pracy, mogą pomóc dyskryminowanemu, np. poprzez pośredniczenie w rozmowach z pracodawcą, udzielenie pomocy w sformułowaniu pozwu czy wystąpienie w roli pełnomocnika podczas procesów sądowych.

Ofiary dyskryminacji mogą złożyć pozew sądowy przeciw pracodawcy, domagając się przeprosin, zaprzestania dyskryminujących zachowań, odszkodowania lub innej formy zadośćuczynienia. Jest to procedura bezpłatna, w przypadku której powód może skorzystać z usług adwokata lub radcy prawnego, który będzie go reprezentował w sądzie. Pozwy należy składać do sądu rejonowego, chyba że suma żądanego odszkodowania przekracza 30000 zł – wówczas trzeba udać się do sądu okręgowego.

W przeciwieństwie do innych spraw sądowych, w przypadku pozwów o dyskryminację nie działa zasada domniemania niewinności. Dyskryminacji nie trzeba udowadniać – wystarczy ją odpowiednio uwiarygodnić (np. załączając do pozwu umowę o pracę i argumenty przemawiające za tym, że została zawarta na niesprawiedliwych warunkach). Wówczas tzw. ciężar dowodu przechodzi na oskarżonego i to on musi wykazać, że jest niewinny.

Rozwiązania te nie dają pewności, że pracownik uniknie dyskryminacji lub doprowadzi do ukarania stosującego ją pracodawcy. Prawo w tym zakresie jest jednak stale ulepszane, co pozwala mieć nadzieję, że z biegiem lat dyskryminacja będzie coraz rzadszym zjawiskiem.

, , , ,

Brak komentarzy


Praca dla gadułów

„Dzieńdobrypanudzwonięwsprawie…” – to najczęściej wypowiadane słowo w zawodzie telemarketera. Choć nie jest to praca trudna, to żeby sprawnie ją wykonywać, potrzeba odpowiednich predyspozycji.

Charakter klienta

Reklamowanie produktów lub usług drogą telefoniczną, zwane potocznie telemarketingiem, nie jest proste z jednej, ważnej przyczyny: każdy z rozmówców posiada inne cechy charakteru. Aby nakłonić kogokolwiek do zapoznania się z ofertą firmy, należy rozpoznać te unikalne, osobiste cechy i natychmiast się do nich dostosować. Ze sceptykami powinno się rozmawiać jak sceptyk, a mając do czynienia z osobami niecierpliwymi, nie należy tracić czasu na powolne „urabianie” klienta. Niewielu zaś potrafi streścić najważniejsze cechy produktu, jednocześnie sprawiając, że taka forma opisu będzie zachęcała do kupna. Manewrowanie między osobowościami wymaga dużego wyczucia i empatii. Czy nadajesz się do tej pracy?

Charakter telemarketera

Telemarketer powinien być osobą ambitną, a zarazem taką, którą trudno zniechęcić. Zarobki w jego zawodzie często zależą od sukcesów osiąganych w pracy, a zatem może zdarzyć się, że w gorszym miesiącu zapłata będzie znacznie niższa niż zazwyczaj. Należy wówczas pokonać zniechęcenie i nieustannie dążyć do samodoskonalenia się, pamiętając iż lepsze okresy odpłacą z nawiązką za trud.

W telemarketingu wykształcenie ma mniejsze znaczenie, niż w przypadku innych zawodów, które wykonuje się siedząc za biurkiem. Telemarketer musi przede wszystkim posiadać rzadką umiejętność przekonywania. Jeśli kiedykolwiek próbowaliście wynegocjować choćby pięcioprocentową obniżkę w sklepie z ubraniami, wiecie, że zwycięstwo w potyczce na argumenty nie przychodzi łatwo.

Osoba odbywająca codziennie dziesiątki rozmów telefonicznych musi wreszcie cechować się miłym usposobieniem. Sztuczna, wymuszona uprzejmość jest łatwa do wychwycenia i potrafi szybko zniechęcić odbiorcę. Poza tym upewnij się, że lubisz poznawać ludzi; najlepiej, jeśli jesteś gadułą. Wykonywanie pracy sprzecznej z charakterem i przekonaniami nigdy nie jest dla nikogo przyjemne, a człowiek, który nie lubi swojego zajęcia, szybko złoży rezygnację. Ostatnią, ale wcale nie najmniej ważną cechą telemarketera, jest miły głos oraz nienaganna dykcja – o ile tę drugą cechę można wyćwiczyć, na pierwszą nie ma się wpływu.

To jak, spróbujesz?

Na rynku pojawia się coraz więcej ogłoszeń o pracy w telemarketingu. W dobie kryzysu stanowią one doskonałą ofertę dla osób, które nie mają wyższego wykształcenia, ale za to potrafią z łatwością nawiązywać kontakty. Jeśli twierdzisz, że nadajesz się do tej pracy… prawdopodobnie masz rację. Jeżeli twierdzisz inaczej, a nie masz aktualnie innych perspektyw… też warto spróbować. Nie możesz nic stracić, za to zyskać – bardzo wiele.

, , ,

2 komentarzy


Po co nam agencje doradztwa personalnego?

Nie jest dziś łatwo o dobrego i zaufanego pracownika. Obecnie, jeśli firma kogoś poszukuje, to wymaga od niego wieloletniego stażu, doświadczenia w różnych sektorach, elastyczności w wykonywaniu swoich obowiązków.

Najczęściej pracę dostają ci, którzy przez cięcia stracili pracę lub chcą ją zmienić i na rynku są już od wielu lat obecni. W takiej sytuacji całkiem w tyle pozostają absolwenci i studenci ostatnich lat, którzy pomimo wyższego wykształcenia, ale z niewielkim doświadczeniem, nie są atrakcyjni zawodowo dla pracodawców.

To na nich właśnie odbija się kryzys. Czy warto dać pracę niedoświadczonemu absolwentowi szkoły wyższej? Jak sprawdzić jego umiejętności i wiedzę zdobytą podczas studiów? Samemu trudno podjąć decyzję o przyjęciu pracownika spośród dziesiątek aplikacji. Absolwenci, mimo nikłego doświadczenia, też chcą mieć szansę na dobrą pracę.

Jak dobrać tego odpowiedniego pracownika? Warto zasięgnąć rady specjalistów, którzy określą najważniejsze cechy kandydata i jego kwalifikacje. Jako pracodawca staramy się dobrać takiego pracownika, dzięki któremu nasza firma będzie przynosiła zyski. Tutaj nie tylko wiedza i doświadczenie może być jedynym czynnikiem warunkującym zyski, ale też zaangażowanie, kreatywność i inne cechy pracownika. Tę perełkę wśród innych aplikacji pomoże nam znaleźć agencja zapewniająca doradztwo personalne.

Najłatwiej wyszukać taką agencję w swoim regionie. Wpisując na przykład w oknie wyszukiwarki „Doradztwo Personalne Katowice” uzyskamy spis takich firm w naszej okolicy. Warto sprawdzić wszystkie usługi doradztwa, aby wybrać tą najlepszą. Niektóre agencje zajmują się konkretnymi branżami, można więc szukać pod frazą „doradztwo personalne Katowice budownictwo” agencję, dla której branża budownicza jest specjalnością. Wówczas mamy pewność, że naszymi interesami zajmą się specjaliści znający się na branży naszej firmy.

, , , , ,

Brak komentarzySetPageWidth