Archive for Grudzień, 2010

Pomysł na karierę – planuj, działaj, reaguj

W ramach XXII edycji Akademii Kariery, której organizatorem było Akademickie Centrum Kariery Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Magdalena Godyń –  Kierownik ds. HR  Work Express przeprowadziła praktyczne warsztaty pt. „Pomysł na karierę – planuj, działaj, reaguj”

Warsztat cieszył się dużym zainteresowaniem studentów, przez co szybko zabrakło wolnych miejsc.

Uczestnicy przez 3 godziny pracowali nad tworzeniem misji życiowej i określaniu swojej roli. Wyznaczali długofalowe cele i etapy ich realizacji.

Poniższa prezentacja jedynie wskazuje kierunek. Polecam wszystkim, niezależnie od wieku i doświadczenia- zastanowienie się nad swoim planem i przyjęcie strategii małych kroków ich realizacji.

Odnosząc kolejne, małe sukcesy, nie poddając się i przygotowując na ewentualne przeszkody znacznie łatwiej jest odnieść sukces.

Pomysł na karierę – planuj, działaj, reaguj

, , , ,

1 komentarzSetPageWidth