Urlop ojcowski – fakty i mity

Od stycznia 2012 roku urlop ojcowski w Polsce wynosi 14 dni (wliczając w ten czas również dni wolne), co wkomponowuje się w europejską tendencję do jego wydłużania. Przez ostatnie dwa lata jego długość wynosiła bowiem 7 dni. Na najdłuższy urlop ojcowski w Europie mogą liczyć Szwedzi, którzy po narodzinach potomka mogą z nim spędzić nawet 28 dni.

Urlop ojcowski jest płatny. Jego stawka wynosi  100% średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy pracy. Nie ma on również żadnego wpływu na normalny urlop i jest wybierany całkiem niezależnie od niego. Prawo do urlopu ojcowskiego przysługuję przez 12 miesięcy od momentu narodzin dziecka. Może być wykorzystany w tym samym czasie co urlop macierzyński, a pracodawca nie ma prawa odmówić pracownikowi jego udzielenia. Aby go otrzymać należy złożyć odpowiedni wniosek na tydzień przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

Urlopu ojcowskiego nie można dzielić na części, musi on zostać wykorzystany „ w jednym ciągu”. Warunkiem jego otrzymania jest podpisana umowa o pracę, ponieważ urlop nie przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Urlop ojcowski przysługuje również rodzicom adopcyjnym. Niestety ciąża bliźniacza lub narodziny trojaczków nie dają dodatkowych przywilejów w wymiarze dodatkowego urlopu ojcowskiego. Jedynym przypadkiem, w którym urlop ojcowski może zostać wykorzystany więcej niż raz w danym roku, jest sytuacja, w której dzieci rodzą się w dwóch różnych terminach terminach (np. w styczniu i grudniu).

Wykorzystanie urlopu ojcowskiego nie ma żadnego wpływu na 2-dniowy urlop okolicznościowy z okazji narodzin dziecka. Jedyną grupą zawodową nieobjętą przywilejem urlopu ojcowskiego są żołnierze zawodowi. W związku z tym, że umowa nie precyzuje frazy „wychowanie dziecka” ojciec nie jest zobligowany ani do formalnych relacji, ani też wspólnego zamieszkiwania z matką dziecka. Ponadto pracodawca nie ma prawa sprawdzić czy ojciec faktycznie zajmuje się dzieckiem w trakcie trwania urlopu ojcowskiego. Ojciec ma prawo wykorzystać przysługujący mu urlop również w przypadku, gdy matka dziecka w chwili jego narodzin pozostaje bezrobotna.

Źródła:

http://goo.gl/Dhozw

http://goo.gl/RJGSK

http://goo.gl/4ebfG

  1. Brak komentarzy.
(will not be published)
Subscribe to comments feed
  1. No trackbacks yet.

SetPageWidth