Posts Tagged ‘umowa o pracę’

„Specjalistyczne prawo jazdy i język obcy – Expressowo”

Katowicka agencja pracy tymczasowej Work Express uruchamia cykl nieodpłatnych szkoleń „Specjalistyczne prawo jazdy i język obcy – Expressowo”. Projekt jest skierowany do grupy 170 dorosłych osób pracujących (na podstawie umowy: o pracę, mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, zlecenia i o dzieło), które zamieszkują na terenie woj. śląskiego i z własnej inicjatywy są zainteresowane podwyższeniem, nabyciem nowych lub uzupełnieniem posiadanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Projekt w oparciu o zasadę i politykę równych szans gwarantuje dostęp do przygotowanych szkoleń i kursów zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet oraz osób niepełnosprawnych – pod warunkiem, że stopień niepełnosprawności umożliwi im udział w projekcie.

Ofertę i warunki naboru znajdziecie Państwo na stronie www.szkolimy.katowice.pl, a także w materiałach informacyjnych.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

Czas trwania projektu: 01.10.2009-31.05.2011

Przewidziane są następujące pakiety szkoleń:
– prawo jazdy kat C + przewóz materiałów niebezpiecznych ADR+ język obcy (50 miejsc),
– prawo jazdy kat C+E + przewóz materiałów niebezpiecznych ADR+ język obcy (50 miejsc),
– prawo jazdy kat D + przewóz materiałów niebezpiecznych ADR+ język obcy (50 miejsc),
– operator koparko-ładowarki + przewóz materiałów niebezpiecznych ADR+ język obcy (50 miejsc).

Języki obce nauczane w ramach projektu to angielski i francuski.

Nie można wziąć udziału tylko w jednym szkoleniu – według założeń projektu uczestnik uzyskuje kompleksowe wsparcie w postaci całego pakietu szkoleniowego.

Szkolenia będą odbywać się na terenie całego województwa w zależności od miejsca zamieszkania uczestników i możliwości organizacyjnych.

Projekt przewiduje łącznie 170 miejsc.

W projekcie udział mogą wziąć:
– osoba dorosła pracująca,
– zamieszkująca na terenie woj. śląskiego,
– zgłaszająca się do projektu z własnej inicjatywy,
– pracująca w branży transportowej, spedycyjnej, logistycznej, budowlanej lub branży współpracującej z wyżej wymienionymi.

Dopuszczalne są następujące formy zatrudnienia:
– umowa o pracę,
– mianowanie,
– powołanie,
– wybór,
– spółdzielcza umowa o pracę,
– umowa zlecenie,
– umowa o dzieło.

Projekt jest przeznaczony dla osób, które z własnej inicjatywy chcą podnosić kwalifikacje – to znaczy, że dana osoba nie została delegowana przez pracodawcę, aby odbyć szkolenie w godzinach pracy.

O przyjęciu do projektu decyduje data i godzina złożenia kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej w siedzibie organizatora.

Kandydat musi złożyć wypełnione formularze zgłoszeniowe, ksero dowodu osobistego oraz dokumenty poświadczające zatrudnienie w branży transportowej, spedycyjnej, logistycznej, budowlanej lub branży współpracującej z wyżej wymienionymi.

Udział w projekcie jest nieodpłatny.

Warunki rekrutacji do projektu wynikają z założeń z projektu zaakceptowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – wykonawca projektu firma Work Express nie ma prawa dokonywać żadnych odstępstw od przyjętych założeń.

, , ,

3 komentarzy


Praca w Niemczech – expressowo i legalnie

Na rynku niemieckim praca w domach prywatnych jako pomoc domowa i opiekunka osób starszych cieszy się ogromnym powodzeniem. Około 100 000 polskich kobiet od 25. do 60. roku życia, z doświadczeniem w opiece, często komunikatywną, dobrą aż do biegłej znajomością języka niemieckiego, pracuje tak z uznaniem od wielu lat.

W dobie rosnącego bezrobocia również rynek niemiecki postanawia bliżej przyglądać się Polakom wyjeżdżającym i pracującym w Niemczech. Pytanie nie brzmi już: czy ktoś pracuje „na czarno” (bo sankcje są bardzo poważne – dla przypomnienia: 5 000 euro + ewentualna deportacja dla pracownika i do 500 000 euro dla osoby zatrudniającej „na czarno”), ale czy „legalnie” na pewno oznacza legalnie?

Oto szereg kryteriów, jakimi należy się kierować, wyjeżdżając z agencją pracy:

1. Sprawdź, czy agencja posiada właściwe i aktualne certyfikaty.

2. Pod żadnym warunkiem nie płać agencji za pracę – pobieranie za to opłat jest karalne

3. Agencja pracy powinna zatrudniać na umowę o pracę!

 • To ważne: nie umowę zlecenie, nie umowę o dzieło, czy też własną działalność gospodarczą. To ostatnie zresztą, wyrokiem Sądu Okręgowego w Monachium z dnia 04.11.2008 r. uznane zostało za nielegalne, jako że samozatrudniająca się opiekunka w domu prywatnym uzależniona jest de facto od tegoż pracodawcy, co jednoznacznie wskazuje na stosunek pracy, dla którego konieczna jest umowa o pracę!

4. Agencja pracy musi zapewniać potwierdzony przez ZUS dokument E101.

 • To jedyny dokument stwierdzający legalność pobytu i pracy u konkretnej rodziny – wymagany i kontrolowany przez Urząd Celny oraz Urząd Skarbowy w Niemczech. Ostrzegamy, że nie chodzi o turystyczną ani lepszą wersję tego dokumentu, jaką proponują niektóre agencje. Dokument E101 jest tylko jeden!

5. Godziwe wynagrodzenie – Work Express gwarantuje warunki finansowe miedzy 800-1100 euro netto, czyli „na czysto” lub inaczej – „na rękę”.

6. Kwota brutto, od której agencja pracy odprowadza składki do ZUS-u.

 • Co mówi prawo? Otóż: składki ubezpieczeniowe za pracownika kierowanego do pracy poza granicami kraju muszą być odprowadzane od minimum średniej krajowej. Kwota ta to w tej chwili około 3200 zł brutto. Niestety w większości agencji są one odprowadzane od minimalnego krajowego wynagrodzenia brutto tj. 1276,00 zł. Skutki? Najniższa emerytura, najniższa podstawa do wyliczenia chorobowego oraz wynagrodzenia za czas urlopu.

7. Upominaj się o „paski wynagrodzeń”. (W Work Express otrzymujesz je co miesiąc).

8. Upomnij się o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ, która daje Ci takie same prawa do opieki zdrowotnej, jak obywatelowi kraju Unii Europejskiej, w którym się znajdujesz.

9. Pamiętaj, że prawo pracy wymaga, by osoba wyjeżdżająca, każdorazowo przed wyjazdem udała się na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy.

 • Może to być troszkę uciążliwe, ale w razie choroby, czy wypadku przy pracy, pozwala otrzymać stosowne odszkodowanie. Poniesienie kosztu tych badań to obowiązek każdego pracodawcy.

Z perspektywy opiekunki

Wbrew pozorom ustalenie powyższych faktów nie jest takie łatwe. „Firmy bronią się przed informowaniem kandydatów i pracowników o zasadach, na jakich mają wyjeżdżać albo robią to bardzo zawile, często nie poruszając najistotniejszych kwestii” – opowiada o swoich doświadczeniach z innymi agencjami, pracownik Work Expressu od 2008 roku, Alina Stępień. W Work Express nie ma z tym żadnego problemu – pełną informację otrzymuje się już przy pierwszym kontakcie telefonicznym. Co więcej – „wszelkie formalności, których ogrom zwykle przeraża potencjalnych pracowników, zostają w sposób szybki i bezproblemowy załatwione” – komentuje Jolanta Syrek, opiekunka Work Expressu od stycznia 2009 roku.

„Po 2 tygodniach od pierwszego kontaktu dostałam ofertę pracy, z której jestem bardzo zadowolona. Profesjonalizm personelu oraz jego sprawność działania, błyskawiczna wręcz, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Jestem spokojna o formalności i odprowadzanie za mnie składek, nie martwię się o przyszłość na emeryturze czy rencie. Dodatkowo, ubezpieczenie poza granicami Polski daje mi poczucie spokoju – dzięki karcie EKUZ mogłam skorzystać z porady lekarza w Niemczech bez obawy, że będę zmuszona pokryć koszty leczenia lub nie zostanę przyjęta: – dodaje Jolanta.

A co liczy się poza formalnościami? Doświadczeni rekruterzy i koordynatorzy, rzetelny dział kadr i księgowości. „Od początku współpracy, do momentu powrotu do Polski wiem, że otoczona jestem kompleksową opieką” – zaznacza stanowczo Syrek.

Jak powinna wyglądać współpraca agencji z pracownikiem

1. Rekruterzy są obecni we wszystkich czynnościach prowadzących aż do wyjazdu.

2. Po dotarciu na miejsce pracy opiekę nad pracownikami przejmują koordynatorzy, którzy, dostępni 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę, pomagają i doradzają we wszystkich ważnych kwestiach.

Jak to wygląda w Work Express? Telefony w biurze na Stawowej dzwonią nie tylko wtedy, gdy potrzebne są wsparcie i rada koordynatora ale też wtedy, kiedy opiekunki chcą za nie… podziękować. „Oprócz numeru rodziny w Polsce to mój drugi najważniejszy numer telefonu, który zawsze mam przy sobie” – dodaje na zakończenie Syrek.


, , , , , , , , , , ,

Brak komentarzy


O co pytać na rozmowie kwalifikacyjnej?

Rozmowa kwalifikacyjna wywołuje w nas często stres. Wynika on przede wszystkim z obawy przed pytaniami, jakie mogą paść z ust pracodawcy. Wiadomo, że to ON zaprasza i sprawdza kandydata, należy jednak potraktować taką rozmowę również jako szansę dowiedzenia się czegoś więcej o danej ofercie pracy, firmie i ludziach w niej zatrudnionych. Poza tym kandydat kończący spotkanie stwierdzeniem „w zasadzie to nie mam pytań”, odebrany będzie jako mało zainteresowany pracą i nie zyska uznania w oczach pracodawcy.

Czas na zadawanie pytań przez kandydata nadchodzi zwykle pod koniec rozmowy kwalifikacyjnej. Wcześniej zdarzają się scenki sytuacyjne, pytania sprawdzające Twoją kreatywność czy umiejętności wykorzystania i zinterpretowania posiadanych wiadomości. Bezwzględnie trzeba być na nie przygotowanym. Pomocna może być kopalnia informacji, jaką jest Internet – znajdziesz tam wiele podobnych przykładów. Oczywiście podstawą jest tu Twoja osobowość. Bo co z tego, jeśli na rozmowie wypadniesz świetnie, a później rzeczywistość Cię przerośnie?

Dobrze zacząć to połowa roboty

 • Do firmy przyjdź na spotkanie dużo wcześniej. Oprócz pewności, że nie wpadniesz na ostatnią chwilę (a nikt nie lubi spóźnialskich), pozwoli Ci to zaobserwować interakcje pomiędzy obecnymi pracownikami i ogólne zasady miejsca pracy. Przykładem może być sposób zwracania się do siebie współpracowników (per Pan/i lub bardziej swobodnie na „ty”), czy obowiązujący styl ubierania się. Możesz również wyczuć atmosferę panującą w firmie – a to ważne, bo być może będziesz jej częścią.
 • Podczas rozmowy spodziewaj się również pytań badających Twoja reakcję np. „Jak Pan/i radzi sobie w sytuacji stresowej?”, „Proszę podać przykład ostatniej takiej sytuacji”.
 • Miej na nie przygotowane odpowiedzi-gotowce. Dowiedz się także wcześniej czegoś o firmie, poszukaj informacji, zapoznaj się z oficjalną stroną internetową. Pozwoli Ci to uniknąć części stresu i zapewni dobry początek spotkania.

Pracodawca skończył swoją część castingu – Twoja kolej

 • Jeśli nie poinformowano Cię wcześniej, zapytaj o podstawowe rzeczy, takie jak: formę zatrudnienia (umowa o pracę czy umowa zlecenie? pełen etat czy jego część?), godziny pracy i jej tryb (stacjonarny, praca w terenie, częste podróże służbowe), i – co na pewno ma dla Ciebie niemałe znaczenie –  wynagrodzenie (jego wysokość, sposób premiowania – stały lub prowizyjny).
 • Dowiedz się, komu będziesz bezpośrednio podlegać, czy praca na tym stanowisku wiąże się z dużą samodzielnością w działaniu, i jaki jest Twój zakres obowiązków.
 • Spytaj też o program szkoleń w firmie, jakie są realne szanse rozwoju i awansu, i jakiego wsparcia możesz się spodziewać od pracodawcy.
 • Swój profesjonalizm wykażesz, okazując zainteresowanie celami firmy na najbliższy czas, czy pytając o przykładowy projekt w początkowych miesiącach pracy.

Aikido na rozmowie kwalifikacyjnej

… czyli „twórcze wykorzystanie energii przeciwnika”: możesz zawsze „odwrócić” pytania HR-owca:

 • Jak firma rozwiązuje konfliktowe sytuacje pomiędzy pracownikami?
 • Jak docenia się w Państwa fimie kreatywność i własną twórczość czy pomysły?
 • Jak często będzie dokonywana formalna ocena pracy?
 • Czy istnieje jakiś wewnętrzny system komunikacji?

Jako przyszły potencjalny pracownik masz także prawo poprosić o wzór umowy o pracę. Dzięki temu zobaczysz konkretne warunki zatrudnienia i sprawdzisz, czy nie jest to kopia szablonu z Internetu i czy jest w niej równowaga ochrony interesów pracodawcy i pracownika.

Na koniec spytaj, do kogo należy inicjatywa wyznaczenia ewentualnego następnego spotkania lub kiedy możesz się spodziewać odpowiedzi jeśli Twoja aplikacja zostanie pozytywnie rozpatrzona. Będziesz dzięki temu wiedzieć, na czym stoisz i jakie działania trzeba podjąć.

Prześpij się z tym

Po rozmowie

 • ochłoń i przeanalizuj uzyskane informacje,
 • uczciwie spisz wszystkie plusy i minusy tej pracy,
 • nie podejmuj natychmiast decyzji,
 • poproś o opinię inną, zaufaną osobę, która oceni to w sposób bardziej obiektywny.

Później pozostaje Ci już tylko spokojnie czekać na dalszy bieg wydarzeń.

I najważniejsze – MYŚL POZYTYWNIE, to działa!


, , , , , ,

2 komentarzySetPageWidth